Bergense Kunst10daagse Veiling


Veiling


Of er dit jaar een traditionele Kunst10daagse Veiling gehouden gaat worden voorafgegaan door kijkdagen, of een digitale veiling zoals vorig jaar, is uiteraard afhankelijk van het Coronavirus.

Maar dat er dit jaar een veiling gehouden wordt, staat als een paal boven water.

Het inbrengen van kunst voor deze veiling, is met in acht-name van de RIVM-regels, mogelijk na een telefonische afspraak. (06-517 88 948)

Huisbezoek is uiteraard ook mogelijk.

Voor verdere informatie over deze veiling wordt u gewezen op o.a. de inzendersvoorwaarden en de links: “Taxaties en Contact”.