Privacybeleid

Geachte klant van de Bergense Kunst10daagse Veiling en/of Kunsthandel van Welsenes,

Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens, dit in verband met ingang van de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679. EU Privacy wetgeving per 24 mei. Uw persoonsgegevens en uw aan- en verkopen slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede service aan u te kunnen verlenen en u de mogelijkheid te kunnen bieden om digitaal aan onze veiling deel te nemen. Het verwerken van uw persoonsgegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) van uw gegevens akkoord door zelf een account aan te maken op onze website en/of goederen in te brengen, te kopen of biedingen te plaatsen. De persoonsgegevens die wij opslaan kunnen bestaan uit: Naam, adresgegevens, emailadres, telefoonnummer(s), bankrekeningnummer en geslacht. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:
 • Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken deze zodat wij met u kunnen communiceren.
 • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
 • Uw gegevens verwerken wij op basis van de wettelijke bepalingen die aan ons veilingbedrijf wordt opgelegd.
 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan uw account verlenen. De wetgever vereist een bewaartermijn van 7 jaar voor o.a. fiscale controle. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede service. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de Nederlandse Wetgeving.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.
 • Door deze nieuwe wetgeving bent u vanaf 16 jaar zelf verantwoordelijk voor maken van afspraken en verkrijgen van persoonlijke informatie. Met een machtigingsformulier kunt u een ander hiervoor machtigen. U heeft het recht om en kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kunsthandelvanwelsenes.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Derksen Veilingbedrijf wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de deze link. Kunsthandel van Welsenes en/of de Bergense Kunst10daagse Veiling neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kunsthandelvanwelsenes.nl of telefonisch op 06-517 88 948